0 Antal varor: 0
Summa: 0 kr
Till kundvagnen Till kassan

Köpvillkor 

Företag:

Vi vänder oss främst till företag men även privatpersoner är välkomna att handla av oss. Du måste ha fyllt 18 år för att din order skall bli godkänd. 


Priser: 

Moms 25% tillkommer på alla våra priser. Ingen minimiordergräns eller exp. avgift tillkommer. Priserna gäller till 2016-12-31. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och valutakursförändringar.


Leverans:

I vårt sortiment erbjuder vi kundanpassade lösningar till ert företag. Detta påverkar leveranstiden. Vid beställning får ni alltid besked om hur lång leveranstid som gäller för just er order. Vi debiterar en avgift för paket som inte hämtas ut, vilket motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, fraktavgift samt hantering. 

Frakt:

0-150kg, 399:-, 150-500kg, 599:-. Fraktfritt över 10.000:-. Om någon produkt skulle vara restnoterdad skickas hela leveransen när den produktenkommit in i lager. Vill du dela leveransen tillkommer extra fraktavgifter, kontakta oss för mer information. 


Betalning: 

Betalningssätt sker efter överenskommelse. Vi accepterar betalning med bank- eller kreditkort via internetbaserad tjänst, bankgiro, förskottsbetalningeller via Wasa Kredit ( hyra eller leasing ). Vi utför sedvanlig kreditprövning. Vid godkänd kredit kan betalning ske mot faktura med tio dagar netto. Vid försenad betalning debiterar vi dröjsmålsränta enligt lag och lagstadgad påminnelseavgift. I förekommande fall förbehåller vi oss rätten att hålla inne leveransen eller del därav. Skicka inga förskott på posten. Vi ansvarar inte för pengar och checkar som skickas i brev.


Leveranskontroll/skador:

Kontrollera alltid leveransen. Är förpackningen skadad anmäl det direkt till fraktbolaget, glöm ej att göra anmärkning på fraktsedeln. Vid det fall köparen undertecknar fraktsedeln, eller annat dokument uppvisat av speditören, och sedermera köparen finner transportskador på varan kommer reklamationen inte att mottas. Om förpackningen är hel men varan skadad, ta omedelbart kort på produkten medans den ligger kvar i det öppnade paketet och kontakta sedan fraktbolaget. Notera, att om köparen avviker från den leveransmetod vi förespråkat gäller inte vårt ansvar i förhållande eventuella transportskador.


Garanti:

Föreligger fel i försålt gods som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, eller tillverkning skall säljaren antingen avhjälpa felet eller ombesörja omleverans av godset. Det ankommer på säljaren att avgöra huruvida felet ska avhjälpas eller om omleverans skall ske Om brister eller fel upptäcks, skall dessa omgående, utan något förhinder anmälas till oss. Annars sker förlust av garantianspråk. Det åligger köparen att föra bevisning  om sent inlämnad reklamation anses föreligga. 
Om varor som kräver installation av behörig fackman är behäftade med fel eller brister skall säljaren uppvisa att korrekt installation / montering  gjorts för att garantin skall gälla. Därför skall fakturan som utfärdats av den behörige fackmannen avseende installation av ifrågavarande vara uppvisas på begäran för att garantin skall gälla. Bedrägeri härom kommer att oavkortat polisanmälas. Köparen har själva ansvar att kontrollera, tillsammans med fackman, i det fall en sådan skall anlitas för installation av en vara, hur monteringen och installation av en vara skall göras. Felaktiga monteringsanvisningar binder inte oss till en ersättning för uppkommen skada härom.
Garantianspråk gäller endast för köparen och kan inte överlåtas. Vi bär inte ansvarför skada, skadestånd, inkomstbortfall, verksamhetsavbrott,tredjemanssskada eller annan skada som inte är en garantiskada, för eventuell skada tillföljd av en garantiskada.


Ägarförbehåll:

Produkterna förblir säljarens egendom tills full likvid erlagts. Köpvillkoren anses accepterade vid godkänt ordererkännande. Vi förbehåller oss att själva, eller med annan assistans, inhämta en vara som köparen inte betalt men befinner sig i köparens eller trejdemans besittning. Vi har även rätt att överlåta denna rättighet till tredjeman. Tvister angående tolkningar eller tillämpning av dessa köpvillkor och därmet sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag.


Reklamation och returer:

Alla rekamationer skall anmälas till oss senast 7 dagar efter leverans. Produkter får endast returneras efter överenskommelse med De 3 Interiör. Returavgift på 20%  av faktura belopp plus returfrakt. Specialbeställda och kundanpassade produkter får ej returneras.


Förbehåll:

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning. Säljaren förbehåller sig rätten till smärre avvikelser ifråga om standardprodukters modellutförande utan skyldighet att i förväg meddela underrätta köparen därom. Av trycktekniska skäl kan det vara svårt att återge exakta färgnyanser på bl a textilier och möbler.